OREMAG.BG, не иска да получава, събира и съхранява конфиденциална или защитена информация от Вас чрез този сайт. Всяка информация изпратена от потребителите ще се счита за неповерителна и незащитена от права.

Предоставянето на каквато и да е било лична информация от потребителите е с цел коректно обслужване и е изцяло доброволно, данните се използват само и единствено при изпълнение на заявена поръчка.  

Ние не предоставяме по никакъв начин вашата лична информация на трети лица.

Личните данни – трите имена, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), които потребителите доброволно и по собствено желание изпращат до сайта при своята регистрация са под закрилата на Закона за защита на личните данни. Потребителите на http://www.oremag.bg са съгласни с факта, че служителите на електронния магазин, имат достъп до част или цялата информация с която се идентифицира даден потребител, но без право да я разпространяват или преотстъпват на трети лица, освен в случаите, когато тя се изисква от упълномощените органи и в съответствие с българското законодателство.